Materiál patrí do

1.04.b Poradie operácií, použitie