Materiál patrí do

4.03.c Trvanie v minútach a hodinách