Súvisiace materiály

2.12.a Desatinné čísla, stotiny

2.12.b Desatinné čísla, stotiny

Lekcia sa skladá z

2.12.c Desatinné čísla, stotiny

2.12.c Desatinné čísla, stotiny

2.12.c Desatinné čísla, stotiny

2.12.c Desatinné čísla, stotiny

2.12.c Desatinné čísla, stotiny

2.12.c Desatinné čísla, stotiny

2.12.c Desatinné čísla, stotiny