Súvisiace materiály

2.08.a Desatinné čísla, desatiny

2.08.b Desatinné čísla, desatiny

Lekcia sa skladá z

2.08.c Desatinné čísla, desatiny

2.08.c Desatinné čísla, desatiny

2.08.c Desatinné čísla, desatiny

2.08.c Desatinné čísla, desatiny

2.08.c Desatinné čísla, desatiny