Materiál patrí do

2.01.c Delenie na rovnaké časti