Materiál patrí do

1.06.c Praktické cvičenia a použitie