Materiál patrí do

1.04.c Poradie operácií, použitie