Materiál patrí do

5.04.a Časový rozvrh, výpočet času, použitie