Lekcia sa skladá z

5.04.a Časový rozvrh, výpočet času, použitie

5.04.a Časový rozvrh, výpočet času, použitie

5.04.a Časový rozvrh, výpočet času, použitie

5.04.a Časový rozvrh, výpočet času, použitie

5.04.a Časový rozvrh, výpočet času, použitie

5.04.a Časový rozvrh, výpočet času, použitie

5.04.a Časový rozvrh, výpočet času, použitie

5.04.a Časový rozvrh, výpočet času, použitie

5.04.a Časový rozvrh, výpočet času, použitie

5.04.a Časový rozvrh, výpočet času, použitie

5.04.a Časový rozvrh, výpočet času, použitie

5.04.a Časový rozvrh, výpočet času, použitie