Materiál patrí do

4.03.a Trvanie v minútach a hodinách