Súvisiace materiály

4.03.c Trvanie v minútach a hodinách

4.03.b Trvanie v minútach a hodinách

Lekcia sa skladá z

4.03.a Trvanie v minútach a hodinách

4.03.a Trvanie v minútach a hodinách

4.03.a Trvanie v minútach a hodinách

4.03.a Trvanie v minútach a hodinách

4.03.a Trvanie v minútach a hodinách

4.03.a Trvanie v minútach a hodinách

4.03.a Trvanie v minútach a hodinách

4.03.a Trvanie v minútach a hodinách

4.03.a Trvanie v minútach a hodinách

4.03.a Trvanie v minútach a hodinách

4.03.a Trvanie v minútach a hodinách

4.03.a Trvanie v minútach a hodinách

4.03.a Trvanie v minútach a hodinách