Súvisiace materiály

2.08.c Desatinné čísla, desatiny

2.08.b Desatinné čísla, desatiny

Lekcia sa skladá z

2.08.a Desatinné čísla, desatiny

2.08.a Desatinné čísla, desatiny

2.08.a Desatinné čísla, desatiny

2.08.a Desatinné čísla, desatiny

2.08.a Desatinné čísla, desatiny

2.08.a Desatinné čísla, desatiny

2.08.a Desatinné čísla, desatiny

2.08.a Desatinné čísla, desatiny

2.08.a Desatinné čísla, desatiny

2.08.a Desatinné čísla, desatiny

2.08.a Desatinné čísla, desatiny

2.08.a Desatinné čísla, desatiny

2.08.a Desatinné čísla, desatiny