Materiál patrí do

2.01.a Delenie na rovnaké časti