Súvisiace materiály

2.01.c Delenie na rovnaké časti

2.01.b Delenie na rovnaké časti

Lekcia sa skladá z

2.01.a Delenie na rovnaké časti

2.01.a Delenie na rovnaké časti

2.01.a Delenie na rovnaké časti

2.01.a Delenie na rovnaké časti

2.01.a Delenie na rovnaké časti