Materiál patrí do

1.04.a Poradie operácií, použitie