Materiál patrí do

3.07.b Písomné odčítanie s prechodom cez základ