Materiál patrí do

3.04.b Odčítanie dvojciferných čísel