Materiál patrí do

1.03.b Opakovanie - násobenie číslami 3 a 4