Súvisiace materiály

1.16.a Otvorené otázky a praktické cvičenia

1.16.b Otvorené otázky a praktické cvičenia

Lekcia sa skladá z

1.16.c Otvorené otázky a praktické cvičenia

1.16.c Otvorené otázky a praktické cvičenia

1.16.c Otvorené otázky a praktické cvičenia

1.16.c Otvorené otázky a praktické cvičenia

1.16.c Otvorené otázky a praktické cvičenia

1.16.c Otvorené otázky a praktické cvičenia