Materiál patrí do

1.03.c Opakovanie - násobenie číslami 3 a 4