Materiál patrí do

3.07.a Písomné odčítanie s prechodom cez základ