Materiál patrí do

3.06.a Písomné sčítanie s prechodom cez základ