Materiál patrí do

3.04.a Odčítanie dvojciferných čísel