Materiál patrí do

3.01.a Súčet, rozdiel, sčítanie a odčítanie jednociferných čísel