Súvisiace materiály

3.01.c Súčet, rozdiel, sčítanie a odčítanie jednociferných čísel

3.01.b Súčet, rozdiel, sčítanie a odčítanie jednociferných čísel

Lekcia sa skladá z

3.01.a Súčet, rozdiel, sčítanie a odčítanie jednociferných čísel

3.01.a Súčet, rozdiel, sčítanie a odčítanie jednociferných čísel

3.01.a Súčet, rozdiel, sčítanie a odčítanie jednociferných čísel

3.01.a Súčet, rozdiel, sčítanie a odčítanie jednociferných čísel

3.01.a Súčet, rozdiel, sčítanie a odčítanie jednociferných čísel

3.01.a Súčet, rozdiel, sčítanie a odčítanie jednociferných čísel

3.01.a Súčet, rozdiel, sčítanie a odčítanie jednociferných čísel

3.01.a Súčet, rozdiel, sčítanie a odčítanie jednociferných čísel

3.01.a Súčet, rozdiel, sčítanie a odčítanie jednociferných čísel

3.01.a Súčet, rozdiel, sčítanie a odčítanie jednociferných čísel

3.01.a Súčet, rozdiel, sčítanie a odčítanie jednociferných čísel