Materiál patrí do

1.03.a Opakovanie - násobenie číslami 3 a 4