Materiál patrí do

1.02.a Opakovanie - násobenie číslami 2 a 5