Súvisiace materiály

Súradnice

Lekcia sa skladá z

Domy pri trase autobusu

Čísla na číselnej osi

Súradnice bodov na číselnej osi

Rozličné číselné osi

Cesta k Descartovi

Sedadlá v lietadle

Poloha lodí

Body v karteziánskej súradnicovej sústave

Ostrov pokladov – hra

Súradnice vrcholov útvarov

Kružnica v karteziánskej súradnicovej sústave

Útvary v karteziánskej súradnicovej sústave

Rovnica vodorovnej priamky

Rovnica zvislej priamky

Vodorovné a zvislé priamky v karteziánskej súradnicovej sústave

Dĺžka ceruziek

Polroviny v karteziánskej súradnicovej sústave

Radar

Polárna súradnicová sústava

Hľadanie polárnych súradníc bodov

Poloha bodu v 3-rozmernom priestore

Karteziánska súradnicová sústava v 3-rozmernom priestore

Kladne a záporne orientované súradnicové sústavy

Poloha bodu v 3-rozmernom priestore

Body a ich poloha

Roviny v 3-rozmernom priestore

Karteziánska sústava súradníc v rovine

Sústava súradníc v rovine