Súvisiace materiály

Periodické zmeny chemických vlastností prvkov

Lekcia sa skladá z

Vzťah medzi elektronegativitou prvkov a chemickými vlastnosťami ich zlúčenín

Tvorba oxidov

Štruktúra oxidov

Fyzikálne vlastnosti oxidov prvkov 3. periódy

Chemické vlastnosti oxidov

Reakcie prvkov 3. periódy s vodou (1)

Reakcie prvkov 3. periódy s vodou (2)