Súvisiace materiály

4.03.a Meranie dĺžky

4.03.c Meranie dĺžky

Lekcia sa skladá z

4.03.b Meranie dĺžky

4.03.b Meranie dĺžky