Súvisiace materiály

3.03.a Bod, úsečka, čiara a uhol

3.03.c Bod, úsečka, čiara a uhol

Lekcia sa skladá z

3.03.b Bod, úsečka, čiara a uhol