Materiál patrí do

1.03.b Písomné sčítanie s prechodom