Materiál patrí do

3.01.c Vnímanie vecí z rôznych uhlov