Materiál patrí do

1.07.c Písomné sčítanie s prechodom