Materiál patrí do

1.06.c Písomné sčítanie s prechodom