Materiál patrí do

1.03.c Písomné sčítanie s prechodom