Materiál patrí do

5.04.a Opakovanie - písomné sčítanie a odčítanie