Lekcia sa skladá z

5.04.a Opakovanie - písomné sčítanie a odčítanie

5.04.a Opakovanie - písomné sčítanie a odčítanie

5.04.a Opakovanie - písomné sčítanie a odčítanie

5.04.a Opakovanie - písomné sčítanie a odčítanie

5.04.a Opakovanie - písomné sčítanie a odčítanie

5.04.a Opakovanie - písomné sčítanie a odčítanie

5.04.a Opakovanie - písomné sčítanie a odčítanie

5.04.a Opakovanie - písomné sčítanie a odčítanie

5.04.a Opakovanie - písomné sčítanie a odčítanie

5.04.a Opakovanie - písomné sčítanie a odčítanie

5.04.a Opakovanie - písomné sčítanie a odčítanie