Materiál patrí do

3.01.a Vnímanie vecí z rôznych uhlov