Materiál patrí do

1.07.a Písomné sčítanie s prechodom