Materiál patrí do

1.06.a Písomné sčítanie s prechodom