Materiál patrí do

1.03.a Písomné sčítanie s prechodom