Materiál patrí do

4.10.b Sčítanie a odčítanie celých desiatok