Materiál patrí do

1.01.b Sčítanie s prechodom cez základ 10