Súvisiace materiály

2.09.a Otvorené otázky a praktické cvičenia

2.09.b Otvorené otázky a praktické cvičenia

Lekcia sa skladá z

2.09.c Otvorené otázky a praktické cvičenia

2.09.c Otvorené otázky a praktické cvičenia