Materiál patrí do

1.06.c Čísla 0-100, porovnávanie