Súvisiace materiály

1.06.a Čísla 0-100, porovnávanie

1.06.b Čísla 0-100, porovnávanie

Lekcia sa skladá z

1.06.c Čísla 0-100, porovnávanie

1.06.c Čísla 0-100, porovnávanie

1.06.c Čísla 0-100, porovnávanie

1.06.c Čísla 0-100, porovnávanie

1.06.c Čísla 0-100, porovnávanie

1.06.c Čísla 0-100, porovnávanie