Materiál patrí do

1.04.c Odčítanie s prechodom cez základ 10