Materiál patrí do

1.02.c Sčítanie s prechodom cez základ 10