Súvisiace materiály

1.02.a Sčítanie s prechodom cez základ 10

1.02.b Sčítanie s prechodom cez základ 10

Lekcia sa skladá z

1.02.c Sčítanie s prechodom cez základ 10

1.02.c Sčítanie s prechodom cez základ 10

1.02.c Sčítanie s prechodom cez základ 10

1.02.c Sčítanie s prechodom cez základ 10

1.02.c Sčítanie s prechodom cez základ 10

1.02.c Sčítanie s prechodom cez základ 10